HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT JAVA ĐỂ KÊ KHAI BHXH QUA MẠNG

Hoàng Nam

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cập vào trang web http://java.com/ hoặc bấm vào đây để tải java 7u3 về máy tính.

Bước 2: Giải nén và mở file đã tải

gfnufye2YWJw6UOUz ZDzmpWebZ60PInruIyyV44JHv7zK aVD1H 2K S4awJyfB0 lcg6unyp40qowxrTuX

Bước 3: Cửa sổ thông báo xuất hiện

b6ciBm1WPNK2JSfK0sHgoL

Bước 4: Sau đó nhấn chọn Install để bắt đầu cài đặt ứng dụng Java

7eS4wbKyGoHnjuk6QCrQt6H7W8v49whLC0nsHtDwBEjY 9ZAGXEY ltITeN2UYNNaLU4GWM5cYr8747zNEzz1LmDtw49uRy AHTRuomgXjk8wHn4NsuUqMshYVjUjUX5uWoHN17B=s0

Bước 5: Chờ java hoàn tất cài đặt

oi2r6oaQOAcVoHAsjOJR0Z56XbfPZdqq9IYkH4lafhLt9apLYfs6kmCD7i5VzOzhkJmyZDwx02WTS 10e a2GSuhNu Kqcw6bPazBk5ZcOQNc3arf5EutiaRW266wtl UPYtHgg3=s0

Bước 6: Khi xuất hiện thông báo này là cài đặt hoàn tất.

lZi5XTs RrszNZhFP7t8oX1P4LFb3TRaJ UqbrhqGxHyC40Dfu3jFfK2oroLLTra7gW Kq1Ttt16P4LzaAu1RBQYZu0QDiCCmAAfQoEWvLjMhSy5T3p52IGwadnvNoauL7 LhOC4=s0

Viết một bình luận

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon