BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ GÌ?

Hoàng Nam

Trước câu hỏi đóng bảo hiểm xã hội có lợi hơn lấy tiền gửi ngân hàng nhận lãi suất không? Các chuyên gia cho rằng, người đặt câu hỏi chưa hiểu rõ bản chất bảo hiểm xã hội là gì mới đem so sánh với những đối tượng không cùng hệ quy chiếu như gửi ngân hàng hưởng lãi suất.Theo Điều 3 Luật BHXH: “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH“. đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

BẢO HIỂM XÃ HỘI DỰA TRÊN 5 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỷ BHXH.

Thứ nhất, mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

Thứ hai, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Thứ ba, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH.

Thứ tư, quỹ BHXH được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần của BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN.

Thứ năm, việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH

Đồi tượng tham gia BHXH là người lao động và người sử dụng lao động. Tuy vậy, tuỳ theo sự phát triển kinh tế – xã hội cuả mỗi nước mà đối tượng này có thể là tất cả hoặc một bộ phận những người lao động nào đó.Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ nhận được một khoản hỗ trợ khi ốm đau, gặp tai nạn lao động, thai sản. Khi người lao động thất nghiệp cũng sẽ có một khoản hỗ trợ giúp trang trải cuộc sống. Và đóng bảo hiểm xã hội cũng giúp người lao động có một khoản tiền để chăm lo sức khỏe tuổi già khi nghỉ hưu.Trường hợp đóng bảo hiểm xã hội nhưng không bị ốm đau, tai nạn lao động, thất nghiệp… thì số tiền đó dành để hỗ trợ cho những người lao động khác kém may mắn hơn. Việc đóng bảo hiểm xã hội có ý nghĩa là cùng mọi người đề phòng rủi ro cho nhau nhằm giúp xã hội phát triển.

QUỸ BHXH LÀ GÌ?

Quỹ bảo hiểm xã hội dành chi trả các chế độ trợ cấp và quản lý phí được hình thành từ đóng góp của người lao động, chủ sử dụng lao động và nguồn hỗ trợ của Nhà nước.

Quỹ BHXH được Nhà nước bảo hộ để tồn tại và phát triển. Mục đích chính của các chế độ BHXH là trợ cấp vật chất cho người bảo hiểm khi gặp rủi ro đã được quy định trong luật.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI BKAV
GÓI DỊCH VỤ CHO < 100 LAO ĐỘNGGÓI DỊCH VỤ CHO > 100 LAO ĐỘNGHẠN SỬ DỤNG
TÊN GÓIGIÁ (VNĐ)TÊN GÓIGIÁ (VNĐ)
Gói 1 năm600.000Gói 1 năm950.00012 tháng
Gói 2 năm850.000Gói 2 năm1.150.00024 tháng
Gói 3 năm1.100.000Gói 3 năm1.650.00036 tháng

Viết một bình luận

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon