5+ tiêu chí đánh giá HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH của doanh nghiệp

Hoàng Nam

Đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty là điều bắt buộc đối với bất kỳ chủ doanh nghiệp, cố vấn đầu tư, tài chính, cấp quản lý hoặc nhà đầu tư nào để đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý. Sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp của bạn. Hãy cùng xem các tiêu chí đánh giá và những điểm quan trọng cần nhớ trong bài viết dưới đây nhé!

5+ tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Khi đánh giá hoạt động tài chính của một công ty, hãy ghi chép.

1. Hiệu quả tài chính doanh nghiệp là mấy?

Để đánh giá đúng hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, trước hết chúng ta phải hiểu hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là gì.

1. Hiệu quả tài chính doanh nghiệp là mấy?

Định nghĩa hiệu quả tài chính doanh nghiệp là gì?

Có hai cách để xem xét hiệu quả tài chính của công ty.

 • Quan điểm thứ nhất: Hiệu quả tài chính doanh nghiệp là hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng vốn trong quá trình kinh doanh.
 • Quan điểm thứ hai cho rằng hiệu quả tài chính là hiệu quả huy động vốn. Trong khi đó, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn là khía cạnh của hiệu quả kinh doanh.
 • Hiệu quả tài chính, trong cả hai trường hợp, đều phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được với chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để thu được lợi ích kinh tế đó.

  Quan hệ tiền tệ gắn liền trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh được gọi là tài chính doanh nghiệp.

  2. Ý nghĩa của việc đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

  Các nhà đầu tư bên trong và bên ngoài, cũng như các bên liên quan, quan tâm đến hiệu quả tài chính của công ty. Thật vậy, bằng cách đánh giá hiệu quả tài chính, các nhà đầu tư có thể định vị bản thân tốt hơn để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và điều chỉnh nguồn vốn của họ.

  2. Ý nghĩa của việc đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp được lợi rất nhiều từ việc đánh giá hiệu quả tài chính.

  3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

  Có rất nhiều chỉ số và phương pháp để đánh giá hiệu quả tài chính của một công ty. Đặc biệt:

  3.1. 3 chỉ tiêu ít sử dụng

  Để phản ánh vấn đề cốt lõi của hoạt động tài chính doanh nghiệp, người ta sử dụng ba chỉ tiêu thường được sử dụng. Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), lợi nhuận trên doanh thu (ROS) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là tất cả các ví dụ (ROE).

  3.1. 3 chỉ tiêu ít sử dụng

  Các thước đo thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

 • ROA (Lợi nhuận trên tài sản):
 • Là chỉ số cho biết mỗi đồng đầu tư vào tài sản sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản.

  Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân

 • ROI (Lợi nhuận bán hàng):
 • Là chỉ tiêu cho biết cứ một đồng doanh thu thuần thực hiện trong kỳ thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, phản ánh khả năng tạo ra sản phẩm có giá thành thấp hay giá bán cao của doanh nghiệp.

  Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

 • ROI (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu):
 • Là chỉ số cho biết mỗi đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập, hỗ trợ xác định khả năng đảm bảo lợi nhuận của các thành viên góp vốn.

  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

  3.2. Các chỉ tiêu khác

  Ngoài ba chỉ tiêu ROA, ROS, ROE thường được sử dụng, một số chỉ tiêu khác được sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp như khả năng thanh toán hiện hành, vòng quay tổng tài sản, vòng quay hàng hóa, hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân. Đặc biệt:

  3.2. Các chỉ tiêu khác

  Bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính

 • Khả năng thanh toán hiện hành: Một chỉ số đo lường khả năng tổng thể của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ.
 • Khả năng thanh toán hiện hành = Tổng giá trị tài sản / Tổng nợ phải thanh toán

 • Vòng quay tổng tài sản:
 • Là chỉ số cho biết mỗi đồng đầu tư vào tổng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu, cho biết khả năng tạo ra doanh thu từ tổng đầu tư tài sản của công ty.

  Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài sản trung bình

 • Vòng quay hàng tồn kho: Là chỉ tiêu phản ánh số vòng quay hàng tồn kho trong một kỳ nhất định, phản ánh hiệu quả của hoạt động quản lý hàng tồn kho.
 • Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân

  Thời gian thu gom trung bình:

  Là chỉ số thể hiện thời gian thu được các khoản phải thu của khách hàng còn nợ công ty, phản ánh hiệu quả của hoạt động quản lý khoản phải thu.

  Kỳ thu tiền bình quân = (Nợ phải thu khách hàng bình quân x thời gian kỳ phân tích) / Doanh thu thuần

  4. Lưu ý khi đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

  Khi đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp dựa trên các chỉ tiêu sau, cần xem xét:

 • Đặc điểm kinh doanh cụ thể: Để xác định xem công ty có đạt được thành công tài chính hay không.
 • Để xem liệu doanh nghiệp có hoạt động tốt trong ngành hay không, hãy so sánh nó với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.
 • Xu hướng phát triển của ngành: Xác định xem doanh nghiệp có đang phát triển theo xu hướng của ngành hay không.
 • 5. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp với BIR

  Đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một công việc tốn nhiều thời gian và dữ liệu. Nếu bạn muốn đánh giá một công ty đối tác hoặc không có quyền truy cập vào dữ liệu của công ty, điều này sẽ vô cùng khó khăn.

  Báo cáo Thông tin Kinh doanh của D&B CRIF BIR Việt Nam là một công cụ tuyệt vời để giảm rủi ro, xác định sự ổn định của doanh nghiệp bạn và tìm hiểu về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ mua hàng của bạn. Và tín dụng của công ty. BIR sau đó góp phần hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định kinh doanh tốt nhất.

  5. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp với BIR

  Báo cáo thông tin kinh doanh (BIR) là một công cụ để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty.

  BIR cung cấp thông tin tài chính kinh doanh như:

 • Chỉ số xuất chi hiện tại.
 • Chỉ số xuất chi nhanh chóng.
 • Tỷ suất lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận bán hàng.
 • Doanh thu.
 • Giá trị ròng.
 • Tổng tài sản.
 • Nợ phải trả trong tổng số.
 • Lợi nhuận sau khi trừ thuế.
 • Tài sản mà trả lại.
 • Tỷ lệ nợ trên giá trị ròng.
 • Như vậy, BIR cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong báo cáo, là công cụ hỗ trợ đắc lực để đánh giá hiệu quả tài chính và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

  Hơn nữa, BIR cung cấp các thông tin bổ sung như chỉ số rủi ro, xếp hạng D&B, lịch sử thành lập, chi nhánh, số lượng nhân viên qua các thời kỳ, v.V. Điều này mang lại lợi ích cho tất cả các đối tác kinh doanh, cả trong và ngoài công ty. Các quyết định của ngành và các bên liên quan có thể được điều chỉnh cho phù hợp, dẫn đến sự phát triển lâu dài.

  Nếu bạn mua nhiều báo cáo kinh doanh cùng một lúc, bạn sẽ được giảm giá. Để nhận được sự tư vấn chi tiết về báo cáo BIR – Giải pháp tối ưu đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp từ CRIF D&B Việt Nam, vui lòng liên hệ:

  Viết một bình luận

  zalo-icon
  facebook-icon
  phone-icon