HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KÊ KHAI KBHXH

Hoàng Nam

I. Giới thiệu
Để thực hiện quy trình kê khai BHXH một cách đơn giản nhiều Doanh nghiệp sử dụng phần mềm kê khai KBHXH mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH, KBHXH giúp Doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý các bộ hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH.Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp trực tiếp thông qua KBHXH.

 

II. Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai KBHXH kê khai BHXH

1. Nhập thông tin Doanh nghiệp

Để sử dụng phần mềm kê khai KBHXH thì sau khi tải và cài đặt file KBHXH.exe, ở màn hình Desktop sẽ xuất hiện
biểu tượng của chương trình phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH như sau: Bạn kích đúp chuột vào biểu tượng trên để chạy chương trình. Màn hình đăng nhập hiển thị

như sau:logo-kbhxh

Nhập mã số thuế và Đơn vị của Doanh nghiệp mình. Đơn vị là do cơ quan BHXH cấp cho Doanh nghiệp. Sau đó, bạn nhấn nút Truy nhập.
Chương trình sẽ hiện ra màn hình thông tin của Doanh nghiệp khai BHXH như sau:

màn-hinh-dang-nhap

 

Nhập mã số thuế và Đơn vị của Doanh nghiệp mình. Đơn vị là do cơ quan BHXH cấp cho Doanh nghiệp. Sau đó, bạn nhấn nút Truy nhập.
Chương trình sẽ hiện ra màn hình thông tin của Doanh nghiệp khai BHXH như sau:

 

thong-tin-doanh-nghiep

Các thông tin trên màn hình phải được nhập đầy đủ để sử dụng phần mềm BHXH.
Lưu ýCác thông tin đăng ký này sẽ được chương trình đưa vào các tiêu chí trong bộ hồ sơ 
vậy bạn cần phải nhập chính xác.
2. Quản lý lao động
Phân hệ Quản lý lao động thực hiện chức năng quản lý các thông tin về người lao động bao gồm: Thông tin cá nhân, Phòng ban, chức vụ tại công ty, Thông tin tham gia đóng BHXH, Diễn giải quá trình tham gia đóng BHXH tại các nơi làm việc trước và Quá trình tham gia BHXH tại công ty.

2.1 Danh mục đơn vị/ phòng ban
Để nhập thông tin về Phòng ban, thực hiện các bước như sau: – Tại Menu chương trình, chọn mục Quản lý lao động > Danh mục Đơn vị/phòng ban.

 

quan-ly-phong-ban

– Màn hình hiển thị như sau:

phong-ban

– Nhập Mã phòngTên phòngGhi chú vào các cột tương ứng. Sau đó chọn nút Ghi để ghi lại các thông tin vừa nhập.

2.2 Danh sách lao động
Để nhập thông tin lao động, bạn có thể thực hiện theo 2 cách như sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin của từng người lao động – Tại Menu chương trình, chọn Quản lý lao động > Thêm mới lao động.

danh-sach-lao-dong

– Màn hình hiển thị như sau:

123

– Tại giao diện này, bạn nhập đầy đủ các thông tin của người lao động như: Họ và tên, Mã NLĐ, chọn tình trạng tương ứng cho người lao động. Bạn sẽ dựa vào tình trạng này của người lao động để khai báo các nghiệp vụ tương ứng như báo tăng, báo giảm… Các chỉ tiêu thông tin này sẽ được chuyển tự động sang các tờ khai khi bạn lập các bộ hồ sơ.
– Lưu ý: Các mục đánh dấu là các tiêu chí bắt buộc phải nhập.

– Tiếp theo, bạn chuyển sang tab Thông tin tham gia BHXH, BHYT. Màn hình hiển thị như sau:

 

– Trong phần này, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin như: Số hợp đồng, Loại hợp đồng, Tiền lương, Các khoản phụ cấp, Thông tin về nơi đăng ký khám chữa bệnh… Đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp sẽ nhập vào mục Hệ số lương. Các thông tin này cũng sẽ được tự động
chuyển sang các tờ khai tương ứng với các nghiệp vụ khi kê khai bảo hiểm cho người lao động.

– Đối với những lao động đã có thời gian làm việc và đóng BHXH nhưng chưa được cấp sổ, bạn chuyển tiếp sang tab Diễn giải TK1-TS để nhập các thông tin về quá trình tham gia BHXH cho người lao động đó. Màn hình của phần thông tin này hiển thị như sau:
dien-giai

– Tại màn hình này, bạn nhập đầy đủ các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm của người lao động bao gồm từ tháng đến tháng, diễn giải, căn cứ đóng, tỷ lệ đóng… Các thông tin nhập tại tab này sẽ được chuyển tương ứng vào phần Diễn giải của người lao động khi bạn làm tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế TK1-TS.

– Sau khi nhập đầy đủ các thông tin của người lao động, chọn nút Ghi để ghi lại các thông tin vừa nhập. Màn hình hiển thị thông báo ghi thành công thông tin của người lao động đó.

– Muốn nhập người lao động mới, kích nút Thêm mới để hiển thị Form thông tin ban đầu. 10 – Sau khi nhập xong thông tin của người lao đông, bạn có thể vào Danh sách lao động để xem toàn bộ các thông tin về những người lao động vừa nhập đó. Màn hình hiển thị như sau:

danh-sach-nguoi-lao-dong

 

Cách 2: Nhập danh sách người lao động từ file excel – Tại Menu chương trình, chọn Quản lý lao động > Danh sách lao động

nguoi lao dong 1

– Màn hình hiển thị như sau:

– Bạn kích chọn nút Import Excel. Màn hình thiển thị như sau:
file excel

– Bạn chọn nút Chọn file để tìm đến file excel cần tải. Lưu ý: File danh sách người lao động
phải lập theo mẫu của chương trình. Để lấy file mẫu, bạn chọn nút Tải file mẫu. – Sau khi tải xong file danh sách người lao động, chương trình hiển thị như sau:

3. Quy trình 4 bước
Để lập 1 bộ hồ sơ, bạn thực hiện theo quy trình 4 bước như sau:
quy trinh

Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết quy trình lập bộ hồ sơ Báo tăng lao động theo quy trình 4 bước. Các bộ hồ sơ nghiệp vụ khác làm tương tự.

Để Báo tăng lao động, bạn thực hiện như sau: – Tại Menu chương trình, chọn Quản lý hồ sơ > Tạo mới hồ sơ

quy trinh 1

– Màn hình hiển thị như sau:
quan ly ho so

3.1 Bước 1: Chọn nghiệp vụ Trong danh sách các Nghiệp vụ, chọn Báo tăng lao động, kích nút Chọn.
nghiep vu

Màn hình hiển thị như sau:
nghiep vu 1

3.2 Bước 2: Chọn người lao động – Kích chọn vào nút B2. Chọn lao động để chọn lao động cần báo tăng từ danh sách lao động.
Màn hình hiển thị như sau:
danh sach

– Danh sách người lao động hiển thị lên, bạn tích chọn những người lao động chưa báo tăng (bôi màu xanh), chọn Phương án báo tăng cho từng lao động tương ứng. Sau đó, kích nút Chọn. Màn hình hiển thị như sau:
danh sach 1

– Sau khi chọn lao động cần báo tăng và phương án cho người lao động đó, bạn kích nút Chọn. Màn hình hiển thị như sau:

danh sach 2

3.3 Bước 3: Lập hồ sơ – Sau khi hoàn thành Bước 2, bạn tích chọn nút B3. Lập hồ sơ. Màn hình hiển thị giao diện Chọn kỳ kê khai như sau:
chon thang

– Bạn chọn Kỳ kê khai cần khai báo. Mặc định khi tạo lần đầu tiên sẽ tích chọn Tạo mớiLần nộp là và là lần khai Chính thức. Màn hình hiển thị như sau:

phieu nhan

– Trên Phiếu giao nhận hồ sơ được tích mặc định vào mục “Trường hợp báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung:”. Danh sách người lao động vừa chọn được mặc định tải tự động vào tờ D02-TS. Để xem lại danh sách người lao động trên tờ D02-TS, bạn kích
chọn vào tên tờ khai tương ứng bên cột Nội dung hoặc kích chuột chọn tab tên tờ khai cần chuyển.

phieu nhan1

– Màn hình tờ khai D02-TS hiển thị như sau:
bien nhan 3

– Nếu muốn bổ sung thêm người lao động cần báo tăng, bạn ấn phím F10 để hiển thị Danh sách người lao động và thực hiện như Bước 2. – Tương tự, đối với các tờ khai TK1 -TS, TK2-TS, tùy thuộc vào trường hợp của từng người lao động sẽ được tự động chuyển sang các tờ khai tương ứng. Bạn có thể tích vào từng tờ khai để xem thông tin người lao động trên tờ khai. – Tiếp theo, bạn quay lại màn hình Phiếu giao nhận hồ sơ, tích vào mục Lấy số hồ sơ, chương trình sẽ tự động lấy số hồ sơ cho bộ hồ sơ từ cơ quan BHXH và nhấn nút Ghi để ghi
lại toàn bộ thông tin của bộ hồ sơ.
thu bhyt

– Trường hợp bạn không kích chọn Lấy số hồ sơ thì khi ghi hồ sơ, chương trình sẽ tự động lấy số hồ sơ và hiển thị thông báo số hồ sơ vừa lấy cho bạn.
3.4 Bước 4: Ký và nộp hồ sơ – Sau khi ghi thành công bộ hồ sơ, chọn nút Nộp hồ sơ để chuyển sang phần B4. Ký và nộp hồ sơ. Bạn tích chọn nút Ký hồ sơ để ký toàn bộ hồ sơ.

ky ho so

– Chương trình sẽ hiển thị ra cửa sổ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của chữ ký số (mã PIN) như sau:

 

nhap ma pin

– Bạn nhập mật khẩu chữ ký số (mã PIN) sau đó chọn nút Đăng nhập để thực hiện ký. (Mật khẩu của chữ ký số được cung cấp bởi đơn vị cung cấp chữ ký số). Chương trình hiển thị thông báo ký thành công như sau:

thong bao

– Sau khi chương trình báo ký thành công, người sử dụng tiếp tục chọn Nộp điện tử màn hình sẽ hiển thị thông báo như sau:

thong bao 2

– Bạn thực hiện các bước tiếp theo như hướng dẫn ở trên để hoàn thành việc nộp hồ sơ.

4. Cập nhật kết quả và tra cứu các bộ hồ sơ đã nộp đến cơ quan BHXH

4.1 Cập nhật kết quả – Sau khi hoàn thành các bước nộp hồ sơ qua website, bạn thực hiện cập nhật trạng thái của bộ hồ sơ vào chương trình để dễ dàng cho quá trình quản lý. – Nếu hồ sơ nộp thành công, bạn tích chọn vào mục Nộp thành công như sau:
huong dan nop

– Sau đó, bạn kích chọn nút Ghi, chương trình hiển thị thông báo cập nhật trạng thái thành công như sau:
huong dan nop 2

– Bạn chọn OK, bộ hồ sơ chuyển sang trạng thái đã nộp.

– Tiếp theo, để cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Bạn kích chọn Kết quả, màn hình hiển thị như sau:
ket qua

– Trường hợp hồ sơ đã có giấy xác nhận của BHXH, bạn tích chọn vào Giấy xác nhận của BHXH, màn hình tiếp theo hiển thị như sau:
ket qua 2

– Bạn chọn đến file xác nhận của cơ quan BHXH gửi về. Sau đó, chọn nút Open. Màn hình hiển thị như sau:
ket qua 3

– Bạn có thể kích vào Giấy xác nhận của BHXH để xem lại file xác nhận vừa đính kèm.

– Sau khi bộ hồ sơ có giấy hẹn của BHXH, bạn kích chọn vào Giấy hẹn của BHXH để tiếp tục cập nhật kết quả cho bộ hồ sơ. Màn hình hiển thị như sau:
ket qua 4

– Bạn tìm đến file giấy hẹn của BHXH trả về. Sau đó nhấn nút Open, màn hình hiển thị tiếp theo như sau:
ket qua 5

– Bạn có thể kích vào mục Giấy hẹn của BHXH để xem lại nội dung giấy hẹn vừa cập nhật. – Cuối cùng, bạn kích nút Ghi để ghi lại trạng thái và kết quả của bộ hồ sơ đó.

– Trường hợp, bộ hồ sơ nộp bị lỗi, bạn kích chọn Nộp không thành công Ghi.

nop khong thanh cong

– Trạng thái bộ hồ sơ chuyển thành Nộp lỗi.

4.2 Tra cứu hồ sơ – Để tra cứu hồ sơ, bạn vào Quản lý hồ sơ > Tra cứu hồ sơ đã lập.

tra cuu

– Màn hình hiển thị tiếp theo như sau:
tra cuu 1

– Bạn lọc bộ hồ sơ cần tra cứu, chọn nút Nộp/Xem kết quả để xem chi tiết thông tin và kết quả trả về từ cơ quan BHXH của bộ hồ sơ đó. Để xem lại chi tiết bộ hồ sơ, bạn chọn Chi tiết.

Và thế là xong bài hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai KBHXH phục vụ cho việc nộp BHXH online. Chúc mọi người nộp bảo hiểm xã hội thành công.

Viết một bình luận

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon