demo

Hoàng Nam

Ngày 15/06/2021, Tổng cục Thuế (9)hà nội (2)công bố (5)danh sách 7 phần mềm (50)hóa đơn điện tử (5)tốt nhất khuyến khích (3)các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (3)nhanh chóng (7)triển khai.

1. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice

MISA meInvoice vẫn luôn là phần mềm (50)hóa đơn điện tử (5)tốt nhất được cả chính phủ và (3)các doanh nghiệp tư nhân (5)lựa chọn. Phần mềm (50)hóa đơn điện tử đầu tiên và duy nhất tại (3)việt nam ứng dụng (3)công nghệ Blockchain đảm bảo (4)an toàn, (1)bảo mật và chống làm giả (50)hóa đơn (1)hàng đầu thế giới.hóa đơn,công nghệ,việt nam,lựa chọn,bảo mật,hàng đầu,các doanh nghiệp,an toàn,tốt nhất

Điều khiến meInvoice trở thành phần mềm (50)hóa đơn điện tử (5)tốt nhất chính là hệ sinh (3)thái các phần mềm từ kế toán đến doanh nghiệp: (4)phần mềm kế toán MISA, (4)phần mềm kế toán (3)dịch vụ, kê khai – nộp tờ khai thuế, (1)chữ ký (6)số, (2)xử lý (50)hóa đơn đầu vào,… đầy đủ các ứng dụng mà kết toán cần. Tất cả hệ sinh (3)thái này giúp doanh nghiệp và kế toán tích hợp và (3)kết nối (5)tốt nhất.hóa đơn,phần mềm kế toán,kết nối,tốt nhất,số,xử lý,chữ,thái,dịch vụ

phan-mem-hoan-don-dien-tu-pho-bien-nhat-meinvoice

✅ (3)kết nối 60+ phần mềm: (3)kết nối hơn 60 phần (4)phần mềm kế toán, bán hàng, (2)quản trị (3)phổ biến giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu.phần mềm kế toán,kết nối,quản trị,phổ biến

✅ Tự đông nhập liệu: Tự động lấy được (3)thông tin của khách hàng từ CQT dựa trên (1)mã (6)số thuế, (2)tiết kiệm thời gian lập (50)hóa đơn.hóa đơn,thông tin,tiết kiệm thời gian,số,mã

✅ (3)thanh toán (2)dễ dàng: Theo dõi hạn nợ, (3)thanh toán (50)hóa đơn trực tuyến ngay trên mobile thông qua các cổng (3)thanh toán (3)phổ biến.hóa đơn,thanh toán,dễ dàng,phổ biến

Ngày 15/06/2021, Tổng cục Thuế hà nội công bố danh sách 7 phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai.

1. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice

MISA meInvoice vẫn luôn là phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất được cả chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân lựa chọn. Phần mềm hóa đơn điện tử đầu tiên và duy nhất tại việt nam ứng dụng công nghệ Blockchain đảm bảo an toàn, bảo mật và chống làm giả hóa đơn hàng đầu thế giới.hóa đơn,công nghệ,việt nam,lựa chọn,bảo mật,hàng đầu,các doanh nghiệp,an toàn,tốt nhất

Điều khiến meInvoice trở thành phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất chính là hệ sinh thái các phần mềm từ kế toán đến doanh nghiệp: phần mềm kế toán MISA, phần mềm kế toán dịch vụ, kê khai – nộp tờ khai thuế, chữ ký số, xử lý hóa đơn đầu vào,… đầy đủ các ứng dụng mà kết toán cần. Tất cả hệ sinh thái này giúp doanh nghiệp và kế toán tích hợp và kết nối tốt nhất.hóa đơn,phần mềm kế toán,kết nối,tốt nhất,số,xử lý,chữ,thái,dịch vụ

phan-mem-hoan-don-dien-tu-pho-bien-nhat-meinvoice

✅ kết nối 60+ phần mềm: kết nối hơn 60 phần phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị phổ biến giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu.phần mềm kế toán,kết nối,quản trị,phổ biến

✅ Tự đông nhập liệu: Tự động lấy được thông tin của khách hàng từ CQT dựa trên mã số thuế, tiết kiệm thời gian lập hóa đơn.hóa đơn,thông tin,tiết kiệm thời gian,số,mã

✅ thanh toán dễ dàng: Theo dõi hạn nợ, thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên mobile thông qua các cổng thanh toán phổ biến.hóa đơn,thanh toán,dễ dàng,phổ biến

✅ 150+ mẫu hóa đơn: Đáp ứng các mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị của đơn vị thuộc mọi ngành nghề và đầy đủ thông tin theo quy định của CQT.hóa đơn,thông tin,quy định,quản trị,nhu cầu

Ngày 15/06/2021, Tổng cục Thuế hà nội công bố danh sách 7 phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng triển khai.

1. Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice

MISA meInvoice vẫn luôn là phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất được cả chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân lựa chọn. Phần mềm hóa đơn điện tử đầu tiên và duy nhất tại việt nam ứng dụng công nghệ Blockchain đảm bảo an toàn, bảo mật và chống làm giả hóa đơn hàng đầu thế giới.hóa đơn,công nghệ,việt nam,lựa chọn,bảo mật,hàng đầu,các doanh nghiệp,an toàn,tốt nhất

Điều khiến meInvoice trở thành phần mềm hóa đơn điện tử tốt nhất chính là hệ sinh thái các phần mềm từ kế toán đến doanh nghiệp: phần mềm kế toán MISA, phần mềm kế toán dịch vụ, kê khai – nộp tờ khai thuế, chữ ký số, xử lý hóa đơn đầu vào,… đầy đủ các ứng dụng mà kết toán cần. Tất cả hệ sinh thái này giúp doanh nghiệp và kế toán tích hợp và kết nối tốt nhất.hóa đơn,phần mềm kế toán,kết nối,tốt nhất,số,xử lý,chữ,thái,dịch vụ

phan-mem-hoan-don-dien-tu-pho-bien-nhat-meinvoice

✅ kết nối 60+ phần mềm: kết nối hơn 60 phần phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị phổ biến giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu.phần mềm kế toán,kết nối,quản trị,phổ biến

✅ Tự đông nhập liệu: Tự động lấy được thông tin của khách hàng từ CQT dựa trên mã số thuế, tiết kiệm thời gian lập hóa đơn.hóa đơn,thông tin,tiết kiệm thời gian,số,mã

✅ thanh toán dễ dàng: Theo dõi hạn nợ, thanh toán hóa đơn trực tuyến ngay trên mobile thông qua các cổng thanh toán phổ biến.hóa đơn,thanh toán,dễ dàng,phổ biến

✅ 150+ mẫu hóa đơn: Đáp ứng các mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị của đơn vị thuộc mọi ngành nghề và đầy đủ thông tin theo quy định của CQT.hóa đơn,thông tin,quy định,quản trị,nhu cầu

✅ báo cáo đầy đủ: Tự động tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn xuất khẩu dữ liệu dễ dàng để kê khai thuế.hóa đơn,báo cáo,dễ dàng

✅ (2)báo cáo đầy đủ: Tự động tổng hợp (2)báo cáo tình hình sử dụng (50)hóa đơn xuất khẩu dữ liệu (2)dễ dàng để kê khai thuế.hóa đơn,báo cáo,dễ dàng

✅ Tra cứu tiện lợi: Tra cứu tình trạng và nhật ký (50)hóa đơn theo MST, Tên khách hàng hoặc (6)số (50)hóa đơn trên mọi thiết bị.hóa đơn,số

✅ Lưu trữ hơn 10 năm: Lưu trữ (50)hóa đơn trong 10 năm tại (1)trung tâm lưu trữ dữ liệu chuẩn quốc tế Tier3.hóa đơn,trung tâm

2. Phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice

E-invoice là phần mềm (50)hóa đơn điện tử được (2)công ty tnhh (6)phát triển (3)công nghệ (3)thái (1)sơn (6)phát triển. Sử dụng (50)hóa đơn điện tử E-invoice mang đến nhiều (1)lợi ích (2)cho doanh nghiệp như tối ưu chi phí phát hành, (2)vận chuyển, in ấn và thời gian (7)triển khai phần mềm.hóa đơn,công nghệ,triển khai,vận chuyển,cho doanh nghiệp,công ty tnhh,phát triển,lợi ích,thái,sơn

Viết một bình luận